Otváracie hodiny

Zásady ochrany osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne, budú použité výlučne na potreby súvisiace s plnením záväzkov z kúpnej zmluvy, nebudú poskytované tretím osobám okrem tých, ktoré sa priamo podieľajú na vybavení objednávky zákazníka (banky, Slovenská pošta apod.) a to len v nevyhnutnom rozsahu. Vaše údaje nebudú v žiadnom prípade poskytnuté tretej osobe, ani inak zneužité v zmysle zákona c. 428/2002 v znení neskorších predpisov. Tento súhlas je možné kedykoľvek vziať späť po podaní písomnej žiadosti. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. internetový obchod www.allium.sk si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti ochrany osobných údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom.

Zákony a predpisy:

  • zákon číslo 108/2000 z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
  • zákon č. 428/2002 z. z. o ochrane osobných údajov